تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  ارسال مقاله
توضيحات : 


اگرمقاله قبلا در مجله دیگر به چاپ رسیده باشدامکان ارسال آن برای فصلنامه وجود دارد؟

نام کاربر :  m.gh1019
پست الکترونيکي :  m.ghiasi1019@gmail.com
تاريخ درج :  سه شنبه 19 شهريور 1392  16:26
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  ارسال مقاله
توضيحات : 


از پذیرفتن هرگونه مقاله که قبلا" در جایی چاپ شده و یا در سمینارها ارائه شده است، معذوریم و در صورت وجود چنین مسئله ای، با نویسنده به طور جدی برخورد خواهد شد.

تاريخ درج :  يکشنبه 24 شهريور 1392  11:2
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image