تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  به روز کردن نشریه
توضيحات : 


چه اشکالی دارد که نویسندگان هزینه چاپ مقالات خود را بپردازند؟ چرا باید سازمانی برای دیگران هزینه رایگان را تقبل کند؟ نتیجه این میشود که 2سال تاخیر در چاپ پیش میآید . نامه پذیرش بدون تاریخ چاپ و بدمن قرار گرفتن در سایت از نظر علمی و ارتفا در ایران ارزشی ندارد.

نام کاربر :  صمد علیپور
پست الکترونيکي :  alipour_samad@yahoo.com
تاريخ درج :  جمعه 28 تير 1392  17:36
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  به روز کردن نشریه
توضيحات : 


با سلام خدمت شما نویسنده گرامیطبق مصوب شورای تحریریه فصلنامه علوم زمین و آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به زودی برای دریافت و پذیرش مقالات مبلغی دریافت خواهد شد. امید است با اتخاذ این تصمیم به تدریج این مشکلات مرتفع  گردد.با سپاس

تاريخ درج :  يکشنبه 30 تير 1392  11:50
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image