تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها

راهنمای نگارش مقاله‌های فصلنامه علوم زمین

هدف: هدف فصلنامه علوم زمین، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات علمی و فنی میان استادان، پژوهشگران و متخصصان است. فصلنامه مقالات مستند به نتایج پژوهش‌‌های بنیادی و کاربردی، دارای نوآوری و مطالب مفید دربارة موضوعات وابسته به زمین‌شناسی ایران و یا نتایج تحقیقات نظری بکر در ارتباط با علوم‌زمین را به‌چاپ می‌رساند.

اصالت پژوهش: مسئولیت هر مقاله از نظر صحت و اصالت علمی، عدم چاپ قبلی در مجلات دیگر، و ترتیب نام پدید آورندگان بر عهده شخص مکاتبه‌کننده خواهد بود و کلیه مکاتبات با وی صورت خواهد گرفت. نسخه صفحه‌آرایی شده مقاله، تنها پس از تأیید صحت متن و اصالت پژوهش توسط نویسنده مکاتبه‌کننده، به چاپ خواهد رسید.

بحث و اظهار نظر: خوانندگان می‌توانند بحث درباره مقالات چاپ شده را تا حداکثر 3 ماه پس از انتشار به دفتر نشریه ارسال دارند تا در صورت تصویب در هیئت تحریریه، همراه با پاسخ احتمالی نویسندگان، به‌چاپ برسد.

حجم و ساختار: مقاله باید دارای ساختار استاندارد و حاوی چکیده، کلید واژه، مقدمه، بدنة اصلی (معرفی موضوع مورد بررسی، شرح روش‌ها، آزمایش‌ها و یا برداشت‌ها، بحث و نتیجه‌گیری)، سپاسگزاری (در صورت ضرورت) و فهرست مراجع، باشد. حجم مقاله حداکثر 15 صفحه مطابق با راهنمای نگارش، یا 10 صفحه نشریه، با در نظر گرفتن تصاویر، جداول و پیوست‌ها است.

مشخصات: عنوان مقاله باید نسبتاً کوتاه (حداکثر 15 کلمه) و منعکس کننده تمام ویژگی‌های اصلی پژوهش باشد. نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی و پست الکترونیکی پدیدآورندگان, مطابق رویه نشریه، در زیر عنوان مقاله آورده می‌شود (نام فردی که مکاتبات با او صورت خواهد گرفت، با ستاره یا خط مشخص شده و نشانی کامل پستی و تلفن نویسنده مسئول(ثابت وهمراه)  نیز ذکر شود).

چکیده: چکیده فارسی باید دارای ساختار استاندارد و حداکثر 350 کلمه باشد. چکیده، ترجیحا در یک بند (پاراگراف)، و به صورت یک ستونی به عرض 18 سانتی‌متر(فاصله متن از بالا ، پایین و راست صفحه 2 سانتی‌متر، چپ 1 سانتی متر) عرضه می‌شود. حداکثر 8 کلیدواژه بعد از چکیده می‌آید. از رجوع به منابع و آوردن شکل در چکیده، خودداری شود.

متن: بدنة مقاله به صورت تک ستونی تهیه می‌شود. فاصله  سطرها در همه جا معمولی (single) است. طول صفحه 25 سانتی‌متر است. از آوردن واژه‌های انگلیسی (به‌جز مواردی چون اسامی، ذکر منبع و گونه‌های فسیل‌ها)، اجتناب شود. واحدهای مورد استفاده، در سیستم متریک است(در صورت استفاده از واحد دیگر، معادل‌متریک آن ذکر شود).

شکل‌ها و جدولها: کلیه شکل‌ها، نمودارها و عکس‌ها با عنوان شکل، عرضه می‌شوند. این قسمت‌ها باید اصل و دارای کیفیت بالا باشند. ذکر مأخد مواردی که از منابع دیگر گرفته شده، الزامی است. نحوة تدوین جدول‌ها راست به چپ و متن آنها به فارسی است. از آنجا که مطالب مجله در ستون‌های 5/8 سانتی‌متری(دو ستونه) و 18 سانتی متری (تک ستونه) آراسته می شوند، لازم است شکل‌ها و جدول‌ها حداکثر با عرض 18(شکل‌های بزرگ‌تر) یا 5/8  سانتی‌متری (شکل‌های کوچک‌تر) ارائه شوند. ارسال اصل شکل‌ها و نمودارها به لحاظ کیفیت چاپ در محیط فتوشاپ با resolution  600 از اهمیت خاصی برخوردار است. به دلیل محدودیت چاپ صفحات رنگی در نشریه، شکل‌ها هم به صورت رنگی و هم سیاه و سفید(قسمت‌های مختلف با هاشور و ... و سایه روشن‌های مختلف از هم تفکیک شوند) تا در صورت استفاده از عکس‌های سیاه و سفید، مشکلی در تشخیص بخش‌های مختلف شکل به وجود نیاید.

مراجع: رجوع به منابع در متن مقاله به صورت نام خانوادگی نویسنده و تاریخ نشر در داخل پرانتز  نشان داده می‌شود. فهرست مراجع به ترتیب حروف الفبا و به زبان اصلی در پایان مقاله، می‌آید. از آوردن منابع در انتهای مقاله بدون اشاره در متن و بالعکس جدا خودداری گردد (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوۀ نگارش انواع مراجع، به منابع راهنما, که در پایان همین صفحه آمده، مراجعه بفرمایید).

- کتاب‌ها و گزارش‌ها: پدیدآورنده‌ها (نام خانوادگی و حرف اول نام)، تاریخ نشر، عنوان کتاب،  ناشر، محل نشر، تعداد صفحات.

- مقاله‌ها: پدیدآورنده‌ها (نام خانوادگی و حرف اول نام)، تاریخ نشر، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره یا جلد، شماره (سال)، شماره صفحات.

شماره ترتیب روابط داخل پرانتز نوشته می‌شود. از آوردن پاورقی خودداری شود، واژه‌های معادل(برای یک بار در متن) و موارد توضیحی کنار واژه مورد نظر در پرانتز آورده می‌شوند.

معرفی انگلیسی: در یک برگة جداگانه در انتهای مقاله؛ عنوان مقاله، نام پدیدآورنده‌ها، وابستگی سازمانی و پست الکترونیکی، به همراه چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی می‌آید. چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی برگردان کامل محتوی چکیده و کلید واژه‌های فارسی است.

تمام رفرنس‌های استفاده شده باید دارای لینک اینترنتی باشند و آدرسی که مقاله در آن درج شده، آورده شود.

قلمهای نگارش

موقعیت استفاده

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

16

B-Titr ، سیاه

نام پدیدآورندگان

10

B-Titr ، سیاه

وابستگی سازمانی پدیدآورندگان

10

B-Lotus ، نازک

متن چکیده و کلید واژه‌ها

11

B-Zar ، نازک

عنوان‌های اصلی

10

B-Titr ، سیاه

عنوان‌های فرعی

9

B-Titr ، سیاه

زیرنویس شکل‌ها و جدول‌ها

11

B-Zar ، نازک

متن مقاله و کتابنگاری

12

B-Zar ، نازک

واژه‌ها و منابع‌انگلیسی داخل‌متن‌ مقاله

8

Times new roman ، نازک

چکیده و منابع انگلیسی انتهای مقاله

10

Times new roman ، نازک

 

 

ارسال: متن مقاله بر روی کاغذ A4، به صورت یک‌رو، مطابق رویه صفحه‌آرایی نشریه، سه نسخه چاپ شده؛ دو نسخه رنگی بدون نام و مشخصات نویسندگان و یک نسخه با نام و مشخصات کامل و محل کار نویسندگان مقاله همراه با آدرس کامل  پستی، تلفن (همراه و ثابت) و نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول؛ به همراه CD مقاله یا به صورت پست الکترونیکی به دو صورت Word و PDF، به دفتر نشریه ارسال می‌شود (مطالب ارسالی بازگشت داده نخواهد شد). همراه با مقاله، نامه تأییدیه از تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر این که مقاله را ملاحظه و تأیید می‌نمایند همراه با امضا، ایمیل و تلفن آنها فرستاده شود. در نامه‌ای جداگانه چند خط راجع به نوآوری مقاله و لزوم چاپ آن توضیح داده شود.  افزون بر مدارک یاد شده، ارسال  اصل فیش واریزی به مبلغ 750،000 ریال به حساب شماره 789800171512 بانک سپه (به نام تعاونی مصرف سازمان زمین‌شناسی) نیز ضروری می باشد. برای غنی‌تر شدن بانک اطلاعات داوران، در نامة همراه مقاله، نام و مشخصات حداقل 3 نفر که در زمینه مقاله تخصص دارند آورده شود. در صورت نیاز به اصلاح مقاله، مقاله اصلاح شده همراه با CD و نامه مبنی بر پاسخ به نظرات داوران محترم، در دو نسخه (یک نسخه با نام و مشخصات نویسندگان و یک نسخه بدون نام و مشخصات نویسندگان) ارسال گردد. ذکر کد پیگیری مقاله بر روی مقالات اصلاح  شده ضروری است.

آدرس: دفتر فصلنامه علوم زمین، تهران، میدان آزادی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تلفن 64592299-021

منابع‌راهنما: به‌منظور استفادة پژوهشگران‌ جوان، چند منبع راهنما جهت نگارش‌ مقالات‌ پژوهشی و همچنین اصول‌ نگارش به زبان فارسی، از طریق وب‌گاه فصلنامه‌علوم‌زمین (http://gs-journal.ir) عرضه شده است.

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 قابل توجه مشترکین
 شماره حساب فصلنامه
 هشدار به نویسندگان