تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها

ویژه‌نامه تابستان 92

 

دستاوردهای نوین زمین‌ساخت ایران

دبیر علمی گردهمایی: دکتر محمدرضا قاسمی

ردیف عنوان نویسندگان
1 سخن سردبیر محمدرضا قاسمی
2 اشکال ریخت زمین ساختی حاصل از فرسایش راندگی چین خورده در شمال خاوری فریمان فرزین قائمی
3 تحلیل ساختاری مجموعه فزاینده مکران در جنوب ‌خاوری ایران اصغر دولتی، ژان پیر بورگ، دانیال برنولی، ژرون اسمیت
4 بررسی و مقایسه ساختارها در پهنه برخوردی کوهزاد زاگرس در باختر ایران محمد محجل
5 بررسی ساختار پوسته و لرزه زمین­ ساخت حوضه خزر جنوبی و کوه­ های تالش با استفاده از داده­ های محلی و دورلرزه­ ها غلام رضا مرتضی نژاد، آسیه عزیز زنجانی، عبدالرضا قدس، فرهاد ثبوتی
6 مقدمه ­ای بر زمین شناسی در مناطق دگرگون شده با سنگ مادر آذرین همراه با مثالی از سنگ­ های دگرگونه منطقه گلپایگان محمود رحمتی ایلخچی، صفر علی اشراقی، شاه ولی فریاد، محسن مؤذن، زینب فیاضی، سید  نوید سید مردانی اسگندانی، یوسف وصالی خضرلو
7 تأثیر سیستم گسلی اصفهان بر پهنه­ های سنندج- سیرجان و ارومیه- دختر همایون صفایی، سید محسن طباطبایی منش
8

تکتونواستراتیگرافی واحدهای سنگی پالئوزوییک- مزوزوییک و بررسی اثرات رویداد کوهزایی سیمرین پیشین در کوه­های بینالود خاوری، پیرامون مشهد

محمدرضا شیخ الاسلامی و  میثم کوه پیما
9 مطالعه ساختار پی­سنگ با استفاده از داده ­های گرانی و مغناطیسی در جنوب خاور زاگرس وحید تکنیک، عبدالرضا قدس، مهناز رضائیان، علیرضا پیریایی، شهاب قمی، غلامرضا پیرویان
10 سبک چین­ خوردگی پوشش رسوبی حاوی افق­های جدایشی در کمربند چین­ خورده- رانده زاگرس، با رهیافت لرزه نگاری و   مدل­سازی فیزیکی مهدی نجفی، علی یساقی، عباس بحرودی و شهرام شرکتی