تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها

ویژه‌نامه تابستان92

                     

                     

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

        

  پلوتونیسم پهنه سنندج - سیرجان

 

         دبیر علمی  گردهمایی:  دکتر جلیل قلمقاش

     

 

ردیف عنوان نویسندگان
1 سخن سردبیر جلیل قلمقاش
2

ویژگی­های سنگ شناختی و ژئوشیمیایی گرانیتوئیدهای آستانه (زون سنندج- سیرجان، غرب ایران)

احمد احمدی خلجی و زهرا طهماسبی
3 پتروژنز مجموعه پلوتونیک الوند در پهنه سنندج- سیرجان، ایران: بر اساس شواهد سن سنجی U-Pb زیرکن، ژئوشیمی و ایزوتوپ Sr-Nd

حسین شهبازی

4 بررسی منحنی‌های ترمومغناطیسی سنگ­های گرانیتوئیدی جهت تشخیص کانی‌ها مریم شیبی
5 پترولوژی، ژئوشیمی و ویژگی‌های تکتونیکی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد زهرا طهماسبی  و احمد احمدی خلجی
6 سن سنجی توده‌های نفوذی در بخش شمالی پهنه سنندج- سیرجان به روش اوارنیوم سرب شهریار محمودی، فریبرز مسعودی و بهزاد مهرابی
7 پترولوژی و سن سنجی توده­های نفوذی نقده: نگرشی جدید به زمین شناسی ناحیه­ای شمال زون سنندج- سیرجان سید علی مظهری، صدرالدین امینی، جلیل قلمقاش و فرناندوبه
8 زمین شناسی سنگ های آذرین و دگرگونی منطقه ملایر، پهنه سنندج- سیرجان وحید احدنژاد